ONZE WERKWIJZE VOLDOET AAN DE AVG. DIE VAN U OOK?

ONZE WERKWIJZE VOLDOET AAN DE AVG. DIE VAN U OOK?


Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. De AVG is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adresgegevens, foto, burgerservicenummer, e-mailadres, IP-adres en browserinformatie.

Onze bedrijfsvoering voldoet volledig aan de vereisten van de AVG. Intern leven wij de beveiligingseisen van de AVG na middels geavanceerde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rondom onze producten, diensten, datastromen en -opslag. Daarnaast voldoen ook onze contacten met externe partijen aan de wetgeving. Waar wij optreden als bewerker van persoonsgegevens nemen wij de verplichtingen van verantwoordelijken en bewerkers op in overeenkomsten.

Het delen van persoonsgegevens
Dit is niet langer toegestaan via e-mail en daarom vindt dit voortaan plaats via een beveiligd platform. Om veilig en AVG-proof bestanden met persoonsgegevens met ons te delen, kunt u onze handleiding gebruiken.

Download de handleiding

Verwerkersovereenkomst
Bij de offline opdrachten die wij voor autobedrijven uitvoeren, hebben wij de rol van ‘gegevensverwerker’. De AVG schrijft voor dat de verplichtingen en verantwoordelijkheden van beide partijen worden vastgelegd in een Verwerkersovereenkomst.

Heeft u nog geen Verwerkersovereenkomst met ons afgesloten en wilt u daartoe overgaan, dan kunt u het document downloaden. Uw eventuele vragen beantwoorden wij natuurlijk graag.

Download de online overeenkomstDownload de offline overeenkomst

Informeer uw klanten


Voldoet de werkwijze van uw autobedrijf aan de AVG? Laat uw klanten dan weten dat u AVG-proof bent! Wij hebben een informatieve standaardbrief opgesteld, die u van ons kunt afnemen.