Privacy statement

Privacy-en Cookie policy


Zoals op vele websites worden ook op onze website persoons- en algemene gegevens verzameld van en over de bezoekers. In deze privacy statement leggen wij uit welke gegevens worden verzameld, hoe dat gebeurt en wat wij met die gegevens doen. Automotive Marketing Innovators behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het verdient aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De laatste update gebeurde op 2 april 2018.

Informatieverzameling: uitsluitend voor gebruik door AMI
Gegevens die wij via onze website verzamelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door Automotive Marketing Innovators zelf en worden nooit aan derden beschikbaar gesteld.

Gegevens verstrekt via online formulieren
Onze website maakt gebruik van verschillende online formulieren waarmee bezoekers bijvoorbeeld algemene informatie kunnen aanvragen. De via deze formulieren gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het ingezonden verzoek te kunnen voldoen. De gegevens kunnen door Autmotive Marketing Innovators opgeslagen in haar relatiebeheersysteem, maar zullen nooit worden gebruikt voor verdere ongevraagde benadering.

Doel
De persoonsgegevens die worden verzameld op onze site worden door ons uitsluitend gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van onze werkzaamheden zoals beschreven op de website. Onderdeel hiervan is ook het aangaan van nieuwe relaties gericht op uitbreiding van onze werkzaamheden.

Contactformulieren en e-mail
Op onze website kun je middels een contactformulier met ons in contact komen. De gegevens die je invult en toe stuurt zullen nooit zonder toestemming worden verstrekt aan derden.
Data verkregen via ons sollicitatieformulier zullen wij alleen gebruiken voor zaken aangaande het invullen van vacatures en worden ook alleen voor dit doeleinde bewaard. Data en persoonsgegevens die je invult via de overige contactformulieren op onze site zullen worden bewaard zolang het nodig is om de inhoud van de e-mail te beantwoorden of af te handelen. Moest het aangegeven worden in de aanvraag, kunnen uw gegevens door Autmotive Marketing Innovators opgeslagen worden in haar relatiebeheersysteem, maar zullen nooit worden gebruikt voor verdere ongevraagde benadering. Al onze formulieren zijn beveiligd. Je gegevens worden hierdoor versleuteld naar ons mailadres verzonden.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij zijn erg voorzichtig met onze persoonsgegevens en waken ervoor dat onbevoegden toegang krijgen. Toegang tot logbestanden met persoons- bezoekgegevens is beveiligd en beperkt middels wachtwoorden en toegang is alleen mogelijk voor onze dataverantwoordelijke.

Cookies
Cookies gerelateerd aan websitestatistieken (functionele, technische, optimalisatie en tracking cookies). 
Automotive Marketing Innovators gebruikt verschillende programma’s, waaronder Google Analytics, om de herkomst en het gedrag van bezoekers op haar website te analyseren. Hiervoor worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor uw computer en kan bestaan uit uw Internet Protocol (IP)-adres, de datum en tijd waarop u onze site hebt bezocht, en welke delen van de site u hebt bekeken.

Cookies van derde partijen

Op onze website ziet u ook buttons waarmee bezoekers pagina’s kunnen delen via sociale netwerken zoals bijvoorbeeld Facebook en Twitter. De werking daarvan wordt bepaald door scripts van deze sociale netwerken. Ook hiervoor worden cookies toegepast, afkomstig van de sociale netwerken in kwestie. In de privacy-verklaringen van die sociale netwerken kunt u nalezen wat deze cookies doen.

Overige cookies
Het is mogelijk dat wij op onze website andere cookies dan bovengenoemde cookies toepassen. In alle gevallen zullen die cookies erop gericht zijn uw bezoek aan cq. het gebruik van onze website te optimaliseren.

Geen Big Brother
Automotive Marketing Innovators is geen “big brother”, net zo min als miljarden andere websites – waarschijnlijk ook die van uw eigen organisatie – die cookies toepassen op hun website. Cookies zijn sinds jaar en dag een geaccepteerd technisch hulpmiddel om websites goed te laten functioneren en te optimaliseren richting de doelstellingen van die websites. Dit zijn dan ook de enige redenen dat Automotive Marketing Innovators cookies toepast op de website.

Liever geen Cookies?
De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt, of dat u de ontvangst ervan kunt weigeren. Als u de acceptatie van cookies door uw browser uitschakelt, is de kans zeer groot dat veel websites die u bezoekt niet volledig correct zullen functioneren.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die bijvoorbeeld middels een hyperlink zijn gelinkt aan www.automotivemarketinginnovators.com. Hierdoor kan AMI niet garanderen of deze partijen op gelijke wijze omgaan met hun persoonsgegevens. Wil je dit zeker weten? Ons advies is ook om bij deze partijen de privacyverklaring te lezen voordat je gebruik maakt van de betreffende website.

Vragen/opmerkingen
Ben je ontevreden over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Neem per mail (info@automotivemarketinginnovators.com) of telefonisch contact (+32 2 533 04 97). Automotive Marketing Innovators lost dit graag samen met jou op.